Wilgenroosje   Knikkend wilgenroosje   (Chamerion angustifolium (L.) Holub)
.............................Harig wilgenroosje         (Epilobium hirsutum L. )
                                       http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/view/12049/11552

De  beide Wilgenroosjes lijken nogal op elkaar, zozeer zelfs, dat Linnaeus haar als één soort
behandelde in het geslacht Epilobium, waar meer soorten Wilgenroosjes zijn ondergebracht.
Toen bleek, dat kruising niet ging,  is het Knikkend wilgenroosje als aparte soort naar het geslacht
Chamerion verhuist.  Beide geslachten horen bij de Teunisbloemfamilie.  Beide soorten zijn goed
te onderscheiden zoals bij afb. 1  zal blijken en beide soorten hebben betekenis als drachtplant voor bijen.

Aanwijzer op de thumbnails plaatsen levert de naam van de afbeelding op; klik op de thumbnail voor een vergroting
met explicatie.    Om terug te keren naar de thumbnails, klik je links op de naam van de plant of op de returntoets.
.