Wilde wingerd            (Parthenocissus inserta)

       artikel in Bijenhouden juli/aug 2009   http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/view/12095/11598