Sporkehout / Vuilboom   (Rhamnus frangula L.)
 vuilboom  artikel in bijenhouden oktober 2007 zie:  http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/view/12105/11608